A Margit-sziget kétezer évre tehető történetével könyvtárnyi irodalom különböző szempontok szerint foglalkozik. Az olvasók ezekből képet alkothatnak arról a történelmi korokon átívelő folyamatról, ami a sziget természeti állapotától, a tájképi kertalakításon át, a városi közpark kialakulásáig terjed.

A sziget XX. századi történetéhez korábban végzett munkám, valamint a levéltári kutatások során szerzett ismereteimmel tudok hozzájárulni, és a park történetét hiánypótló részletekkel gazdagítani. Számomra ez nyugdíjas koromban vált lehetővé, amikor szakmai emlékeimet és szigethez kötődő gondolataimat, történeti összefüggésekbe helyezve írásba foglalom.

A Kertészeti Egyetemen 1956-ban befejezett tanulmányaim után a Virágtermesztő és Értékesítő Vállalat díszfaiskolai üzemében helyezkedtem el. A faiskola számos különlegességet nyújtó áruválasztéka elsősorban a fővárosi parkok növényállományát gazdagította. A kereskedelmi együttműködés során a Fővárosi Kertészeti Vállalattal kialakult szakmai kapcsolat eredményeként 1958-ban megbíztak a Margitszigeti Parkfenntartó Üzem vezetésével.

Kunsch Antal főkertész 1958-ban nyugdíjba vonult. Munkáját rövid ideig helyettese Bernát István kertészmérnök folytatta. Tőle vettem át az üzem vezetését. Kiemelt feladatom volt a háborús károkat szenvedett faállomány ápolási – és az elhanyagolt, besűrűsödött cserjecsoportok gyérítési munkáinak irányítása, új munkaszervezési feladatok megoldása, a fenntartás technikai feltételeinek javítása, a felújításra szoruló területek parkosítása, összességében a park színvonalának a kor követelményeihez igazodó fejlesztése. A feladat nagy kihívást jelentett számomra, de úgy éreztem, hogy családi kertészetünkben 14 éves koromtól végzett munkám, valamint közép- és felsőfokú szakképesítésem a vállaláshoz jó kiinduló alap.

A szigeten 1974-ig voltam üzemvezető-főkertész. Ebben az időben szakértőként, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalhoz tartozó elhanyagolt arborétumok fejlesztési problémáival is foglalkoztam. Munkám mellett, majd a későbbi feladataimhoz kapcsolódóan is mindig foglalkoztatott a Margit-sziget története és sorsa, valamint elődeim tevékenysége. Szerencsés körülménynek tartom, hogy több éven keresztül lehetőségem volt elődömmel, Kunsch Antal főkertésszel munkájáról, emlékeiről beszélgetni. Nyugdíjas éveiben ugyanis a szigeten szolgálati lakásukban élt. Sétáink alkalmával a sziget életében lezajlott, de kevésbé ismert eseményekről is tájékoztatott, melyekről feljegyzéseim, valamint levéltári kutatásaim alapján tudok írásom egyes fejezeteihez kapcsoltan beszámolni.

Töltse le a könyv .pdf változatát INNEN

  • Szerző: Bercsek Péter
  • Cím: Részletek a Margit-sziget történetéhez
  • Kiadás éve: 2013